Museografia

Treballem les exposicions i projectes museogràfics des d’una visió integral. Ens ocupem de totes les tasques que requereixen la planificació, organització i execució de projectes museogràfics de tota mena. Exposicions temporals, efímers o permanents.
Exposició sobre les torutres i la impunitat durant el franquisme al Born Centre Cultural de Barcelona
Exposició temporal sobre el concepte de Diàspora del poble jueu, al Museu d'Història dels jueus de Girona
Mostra temporal sobre l'orígen de la Guerra dels Segadors al Born Centre Cultural de Barcelona
Panells expositius a l'Arxiu Històric de Girona sobre els 40 anys de les eleccions
Projecte de remodelació de les dues priemres sales del Museu d'Història dels Jueus
Exposició temporal sobre les repercusions i l'impacte del turisme al municipi de Roses als anys 60-70 (Alt Empordà)
Temps d'execució

5 mesos

Les exposicions son mostres per al públic en general d’una temàtica determinada que treballem des de diferents vessants. Incidim en el disseny, visualització i aportació d’informació tenint en compte l’accessibilitat

  • Visita in-situ

  • Documentació

  • Proposta gràfica

  • Proposta distribució contingut museogràfic

  • Redacció de continguts

  • Disseny

  • Revisió del client

  • Producció industrial

  • Muntatge, instal·lació i entrega

Vols rebre més informació?