Estudis històrics i catàlegs de patrimoni

La recerca històrica és una de les parts més importants de la nostra empresa. L’apliquem a la realització d’informes històrics destinats a edificis catalogats. És una de les tasques que desenvolupem i son especialment interessants i útils per a conèixer les diverses fases de construcció de cases i immobles de tota mena. Des d’edificis urbans a finques rurals, l’informe històric esdevé una eina de primer ordre per a projectes de reforma, recuperació o reconstrucció d’immobles protegits i que requereixen un coneixement aprofundit a nivell històric.
Memòria de l'estudi histporic de Can Serra de Cabrera de Mar (El Maresme)
Estudi històric i arquitectònic del Mas Solà del Montmell (El Baix Penedès)
Estudi documental de les Caves Rondel de Santa Coloma de Cervelló (El Baix Llobregat)
Avantestudi de la finca del carrer Balmes, 63 de la ciutat de Barcelona
Temps d'execució

3 mesos

Per aprofundir en els aspectes més específics del patrimoni arquitectònic calen els estudis històrics i la recerca exhaustiva. D’aquesta manera es podran aplicar les polítiques de preservació i conservació de manera correcta

  • Visita in-situ

  • Reportatge fotogràfic

  • Consulta bibliogràfica

  • Recerca arxivística

  • Redacció informe/memòria

  • Revisió del client i entrega

Serveis destacats

El procés de recerca arxivística ens porta a la consulta de determinats fons documentals per tal d'obtenir les dades oportunes per a la redacció de l'informe pertinent
Treball interdisciplinar

Treball interdiscipilinar

El treball interdisciplinar entre documentalistes, arqueòlegs i arquitectes aporta uns resultats que dónen valor a l'estudi final

Vols rebre més informació?