Faristol tipus Memorial Democràtic al cementiri de Taradell

Ajuntament de Taradell 2022

Disseny i fabricació d'un faristol tipus Memorial Democràtic al cementiri de Taradell