Senyalització del ruta de la cursa de Sant Esteve a Llagostera

Ajuntament de Llagostera 2022

Elaboració de diferents elements de senyalització de la ruta de la cursa de Sant Esteve de Llagostera. Panells indicatius dels punts kms, els peus marcadors dels punts kms i una cartellera explicativa dels 50 anys de la cursa