Projecte de senyalització de diferents espais d’interès cultural i històric del nucli antic de Llagostera

Ajuntament de Llagostera 2020

Tòtems i panells explicatius de diferents espais d’interès històric i cultural del nucli antic de Llagostera. Inclouen codi QR amb visites virtuals i informació complementària.