Placa commemorativa de Pere Comellas, cineasta de Corçà

Ajuntament de Corçà 2021

Placa paret amb codi QR amb informació de vídeo complementària i fotografies històriques