Estudi històric i arquitectònic del Mas Solà (Montmell, Baix Penedès)

Oliver Segura, arquitecto 2021

Elaboració de l'estudi històric i arquitectònic del Mas Solà del municipi del Montmell (Baix Penedès). Es realitzen les tasques de recerca documental, buidatge bibliogràfic i estudi de paraments amb repicatge per l'obtenció d'informació per a l'estudi de l'evolució cronoestructural de l'edifici.