Faristol i placa explicativa de la fàbrica dels Químics de la ciutat de Girona

Ajuntament de Girona 2022

Disseny, producció, fabricació i instal·lació del faristol i placa explicativa sobre ela fàbrica dels Químics de la ciutat de Girona