Estudi històric de la finca de Can Tito Serra Vell d’Alella (el Maresme)

Atics S.L. 2023

Estudi documental, arquitectònic i arqueològic de la finca Can Tito Serra Vell i Nou del municipi d'Alella (el Maresme).