Faristol commemoratiu del Pont d’Esplugues de Llobregat. Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 2023

Disseny, maquetació de continguts, fabricació, transport i instal·lació del faristol commoratiu del Pont d'Esplugues de Llobregat.